Byggdrifterfaget

 • Kryssløp
 • Landslinjer
 • Opplæring i skole
 • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Vg2 – Videregående trinn 2 eller opplæring i bedrift

Yrkesbeskrivelse

 • Byggdrifter (fagbrev)
 • Aktuelle arbeidssteder

  En byggdrifter drifter og vedlikeholder bygg for oppvekst, omsorg, næring og boliger, for eksempel barnehager, skoler, sykehjem, sykehus, kontor- og industribygninger og boligbygg.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  Sentrale arbeidsområder er å

  • foreta daglig ettersyn av bygg og uteanlegg og utføre enkle reparasjoner og vedlikehold
  • drifte lys-, ventilasjons-, varme- og kjøleanlegg og vann- og avløpsinstallasjoner
  • betjene avfallssystemer, alarmsystemer og anlegg for brannvarsling og nødstrømsforsyning
  • bruke programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer)
  • gi primærhjelp ved heisstans
  • drifte basseng- og fonteneanlegg og foreta legionellakontroll
  • gi råd om valg av tekniske installasjoner og anlegg
   Personlige egenskaper

   En byggdrifter må kunne arbeide planmessig og effektivt. Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger og skal kunne rekvirere ekstern kompetanse ved behov. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper.

  Mer om byggdrifter