Brønnoperatør, sementering (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

En brønnoperatør, sementering, vil ha sin arbeidsplass knyttet til olje- og gassutvinning offshore. Sementering inngår som en vesentlig del av all petroleumsaktivitet til havs, fra leteboring til ferdigstillelse for produksjon og senere vedlikeholdsarbeid i brønnen.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • valg av framgangsmåte og bruk av utstyr for ulike sementeringsoppdrag, herunder sementering i horisontale brønner og trykksementering
  • vurdering av forhold som innvirker på sementsatskomponeringen
  • bruk, vedlikehold og feilsøking på vanlige sementblandemaskiner, pumper og nedihullsutstyr
  • ledelse av en sementeringsoperasjon
  • planlegging og rapportering

Personlige egenskaper

En brønnoperatør, sementering, skal kunne arbeide planmessig, ansvarsbevisst, aktsomt og nøyaktig. Du må kunne ta beslutninger og arbeide selvstendig, men også i samarbeid med andre fagfolk. Ny teknologi medfører store utfordringer og evne til stadig forbedring. Det stilles krav om sosial kompetanse og kommunikasjonsevner. Du bør ha gode språkferdigheter.