Brønnoperatør, kveilerør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som brønnoperatør, kveilerør, vil du ha din arbeidsplass knyttet til olje- og gassutvinning offshore.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • rigging av hydraulisk utstyr
  • testing, feilsøking og operasjon av hydraulisk utstyr
  • brønnkontroll
  • vedlikehold og reparasjon av hydraulisk utstyr
  • risikovurderinger av operasjoner, vurdering av signaler fra brønnene
  • ivaretagelse av trykkontroll under brønnoperasjoner

Personlige egenskaper

En brønnoperatør, kveilerør, skal kunne arbeide planmessig, rasjonelt, aktsomt og nøyaktig. Du vil kunne delta i arbeidsgrupper offshore på både faste og flyttbare installasjoner og må være i stand til å jobbe selvstendig, i arbeidsgruppe og som en del av brønnintervensjonsgruppen både på land og ute i havet. Kommunikasjonsevner og sosiale ferdigheter er viktig.