Brønnoperatør, komplettering (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

En brønnoperatør, komplettering, har sin arbeidsplass knyttet til olje- og gassutvinning offshore.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • identifikasjon, måling, montering og testing av komponenter for brønnkomplettering
  • installering av kompletteringsutstyr
  • kvalitetssikring av utstyr og dokumentasjon
  • daglig rapportering direkte til øverste leder (borelederen)
  • kontroll, vedlikehold og reparasjon av utstyr som er brukt
  • avgivelse av skriftlig sluttdokumentasjon på utført arbeid

Personlige egenskaper

En brønnoperatør, komplettering, skal kunne arbeide planmessig, ansvarsbevisst, aktsomt og nøyaktig, Brønnoperatøren er direkte bindeledd til øverst ansvarlig (borelederen). Du må derfor kunne kommunisere godt og være en god leder. Det kreves gode kunnskaper i skriftlig og muntlig engelsk og norsk, samt i databehandling. Du bør ha gode sosiale ferdigheter.