Brønnoperatør, havbunnsinstallasjoner (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Arbeidsplasser finnes innen olje- og gassindustrien, onshore og offshore.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • installasjon, intervensjon, reparasjon og vedlikehold på subseautstyr og -enheter,
  • utarbeidelse av SJA (sikker jobbanalyse) for egen og gruppens aktivitet
  • bruk av flytskjema, verktøysystemer for komplettering, rapporteringssystem og prosjektdokumentasjon
  • feilsøking, inspeksjoner, avviks- og tilstandsrapportering
  • vurdering av vedlikeholdsprogrammer
  • håndtering av delelager
 

Personlige egenskaper

En brønnoperatør, havbunnsinstallasjoner, må kunne arbeide systematisk, nøyaktig og selvstendig. Evne til samarbeid er svært viktig. Arbeidsdagen vil være både onshore og offshore. Det stilles krav om sosial kompetanse og gode kommunikasjonsevner samt evne til å tilpasse seg ny teknologi, nytt utstyr og nye arbeidsmetoder.