Vis meny

Yrker og kompetanser etter videregående opplæring

Bore- og vedlikeholdsoperatør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Arbeidsplasser finnes i boreindustrien, offshore.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • oljeboring offshore
  • førstelinjevedlikehold av mekanisk, elektrisk og hydraulisk utstyr
  • rapportering av avvik
  • vurdering, planlegging og tilrettelegging av arbeid
  • utarbeiding av SJA (sikker jobbanalyse)
  • beredskapsoppgaver

Personlige egenskaper

Som bore- og vedlikeholdsoperatør må du kunne arbeide på lag. Arbeidet er tungt og foregår ofte under vanskelige værforhold, langt til sjøs og mange tusen meter nede i grunnen. Faget stiller store krav til fysisk såvel som psykisk skikkethet. På en offshoreinstallasjon arbeider du vanligvis i 14-dagers perioder, med lange dager. Sosiale ferdigheter, gode holdninger og atferd er viktig.