Asfaltør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som asfaltør kan du få jobb i veivesenet, kommuner eller entreprenørfirmaer. Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder i asfaltfaget er

  • helse, miljø og sikkerhet
  • laboratorie- og kontrollarbeid
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
  • stikking og oppmåling
  • produksjon og utlegging av asfalt
  • bruke asfalt- og anleggsmaskiner

Personlige egenskaper

Asfaltøren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at du har positive holdninger til natur og miljø og til sikkerhet og vernearbeid. Du bør ha godt håndlag.