Apotektekniker (yrkeskompetanse)

Aktuelle arbeidssteder

Apotekteknikerne er den største yrkesgruppen i apotekene, og apotekteknikerens arbeidsplass er som regel knyttet til private og offentlige apotek.

Sentrale arbeidsoppgaver

Apotekteknikeren driver utstrakt rådgivning overfor kunder, pasienter og annet helsepersonell samt salg og service. Sentrale arbeidsområder er

  • veiledning om og salg av reseptpliktige legemidler og hjelpemidler, droger, naturlegemidler samt reseptfrie legemidler og handelsvarer
  • medansvar for selvvalgsavdelingen i apotek
  • kunde- og pasientkontakt
  • logistikk og plassering av varer
  • aktiv forsyning til sykehusposter
  • kontortekniske oppgaver og regnskap

Personlige egenskaper

Apotekteknikeren må kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og lære av eget og andres arbeid. Arbeidet må utføres i henhold til etiske retningslinjer. Yrket er i stor grad preget av selvstendighet, men evnen til å arbeide i et fellesskap har stor betydning. Du må kunne yte god service overfor kunder, og bør ha evnen til å komme i kontakt med mennesker.

Formelle krav

For å kunne bruke yrkestittelen apotektekniker kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.