Anleggsmaskinfører (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som anleggsmaskinfører kan du få jobb i bygg- og anleggsvirksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver

Anleggsmaskinføreren kjører, bruker og vedlikeholder forskjellige maskintyper. Sentrale arbeidsområder er

  • kjøring av minst tre maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper eller doser
  • bruk av spesialutstyr og sikkerhetsutstyr
  • arbeidsvarsling og arbeidsplanlegging
  • nivellering og enklere stikking
  • kommunalteknikk og vann- og avløpsanlegg
  • grunnarbeid og vegbygging

Personlige egenskaper

Anleggsmaskinføreren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at anleggsmaskinføreren har positive holdninger til natur og miljø, sikkerhet og vernearbeid. Du må kunne kommunisere med kunder og jobbe planmessig. Du bør ha godt håndlag og interesse for maskiner.