Anleggsgartner (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som anleggsgartner kan du få jobb både i offentlig sektor og i private anleggsgartnerbedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

Som anleggsgartner bygger du uterom. Uterom kan være alt fra torg, parker, skolegårder og lekeplasser, til små og store grøntanlegg for privatkunder, eller rundt offentlige bygninger.  Daglig arbeid omfatter utvikling, etablering og vedlikehold av flere typer anlegg.  Arbeidsoppgaver består blant annet av å

  • utforme terreng i uteanlegg
  • drifte grøntanlegg i alle årstider, for eksempel klippe plen, stelle blomster og bed og beskjære busker og trær
  • utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette.
  • vedlikeholde alle typer installasjoner ment for utebruk, f.eks. lekeapparater, benker, skulpturer og gjerder
  • tilrettelegge for aktiv bruk og bevaring av natur, kultur og friluftsarealer

Personlige egenskaper

I dette yrket er det viktig at du er samarbeidsvillig og nøyaktig. Du bør ha sans for estetikk, praktisk håndlag og like å arbeide ute.