Aktivitør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Aktivitøren arbeider i boliger, dagsentre, arbeidssentre (for eldre og funksjonshemmede), barnehager, SFO, skoler, institusjoner for rusmisbrukere, fengsler, samt blant ansatte i privat og offentlig virksomhet. 

Sentrale arbeidsoppgaver

Aktivitøren jobber selvstendig eller sammen med andre for å tilrettelegge for både fysiske og sosiale tilbud til ulike brukergrupper, slik at de kan oppleve mestring, mening og innhold i hverdagen. Sentrale arbeidsområder er å

  • vurdere funksjonsevnen, behovene og interessene til brukerne
  • tilrettelegge og planlegge for sosiale, fysiske og kulturelle aktiviteter basert på forutsetningene til den enkelte bruker  
  • motivere og veilede brukeren i ulike aktiviteter ved å bruke både verbale og visuelle kommunikasjonsmetoder
  • planlegge og koordinere aktivitetsarbeidet sammen med brukere, pårørende og samarbeidspartnere
  • planlegge nye aktiviteter ut fra funksjonsendringer hos brukeren
  • kvalitetssikre arbeidet i tråd med regelverk og målene og verdisynet til virksomheten

Personlige egenskaper

Du må ha evne til å komme i kontakt med og bry deg om ulike typer mennesker, være kreativ og ansvarsbevisst. Du må ha evne til finne gode løsninger på praktiske utfordringer.