Agronom (yrkeskompetanse)

Aktuelle arbeidssteder

Daglig arbeid som agronom er drift av og/eller arbeid på landbrukseiendommer. Agronomens arbeidsplass er hovedsakelig knyttet til gårdsbruk, men også til større landbrukseiendommer og -bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

Som agronom vil sentrale arbeidsoppgaver være:

  • husdyrproduksjon og planteproduksjon
  • forvaltning av innmark og utmark
  • bruk og vedlikehold av maskiner og tekniske hjelpemidler
  • foredling av råvarer, markedsføring og omsetning
  • driftsledelse, bedriftsutvikling og produktutvikling
  • tjenesteyting med grunnlag i landbrukseiendommens ressurser, kundebehandling
Agronomen arbeider i nær kontakt med naturen, og må derfor kjenne godt til prosesser i naturen og ta hensyn til dem i all planlegging og i det daglige arbeidet

Personlige egenskaper

Du bør være fortrolig med dyr og være praktisk anlagt. Du bør kunne jobbe svært selvstendig.