VarslingDu og dine foreldre skal varsles skriftlig dersom det er tvil om at du kan få

  • halvårsvurdering med karakter
  • standpunktkarakter

i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for å fastsette karakter.

Dere skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at du ved halvårsvurderingen med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren «Nokså god» eller «Lite god» i orden eller i atferd.

Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Det skal gi deg mulighet til å sikre at det finnes grunnlag for karakterfastsetting eller gi deg anledning til å forbedre karakteren i orden eller i atferd.

Etter at du har fylt 18 år blir ikke dine foreldre varslet med mindre du har gitt samtykke til det.

Informasjon fra Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.