Vis meny

Svar på tilbud om plass

 • Du får melding om at inntaket er klart via SMS (i noen fylker via e-post). 
 • Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått.
 • Svar på tilbud om plass og/eller ventelisteplass.
NB: Svarfristen er ca. 1 uke etter inntaksdato. Du risikerer å miste tilbudet om plass og/eller ventelisteplass hvis du ikke overholder svarfristen.
 • Husk passordet ditt til MinID
 • Lær deg fødselsnummeret ditt
 • Du trenger mobiltelefonen din*

 • Ta godt vare på PIN-kodebrevet ditt!
 • Trenger du hjelp med MinID?
  Har du mistet PIN-kodene eller glemt passordet?
  Les om å logge inn på vigo.no og hjelp til MinID.

*
Har du ikke mobiltelefon, må du bruke PIN-koder fra kodebrevet.

Svartyper etter inntak

Det finnes tre svartyper. Du skal svare ja eller nei ved å hake av i den ruta som passer. Husk at den rekkefølgen du har ført opp på søknadsskjemaet ditt, er bindende hele tiden.

 1. Tilbud om plass på ditt første ønske
  • Dette er det eneste tilbudet du får. Du får ikke tilbud om plass på lavere ønsker.
  • Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.
 2. Tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplass på høyere ønsker
  • Du kan ta imot det tilbudet du har fått, og samtidig stå på venteliste til høyere ønsker – altså svare ja til tilbud og ja til venteliste. Dette bør du gjøre!
  • Har du svart ja til ventelisteplass og får et nytt tilbud om plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du takket ja til tidligere.
  • Svarer du nei til tilbudt plass, har du mistet plassen. Selv om du svarer ja til ventelisteplass, er det ikke sikkert at du får tilbud om plass på et høyere ønske senere. Du kan derfor risikere å bli stående uten skoleplass.
  • Legg merke til at du ikke blir stående på venteliste til lavere ønsker enn det du er tatt inn til.
  • I noen fylker kan du velge å stå på venteliste til bare noen av dine høyere ønsker, i andre fylker må du stå på venteliste til alle dine høyere ønsker.
 3. Tilbud om ventelisteplass
  • Svarer du ja, blir du stående på venteliste.
  • Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.

Forhåndssvar

Dersom du er bortreist eller ikke har anledning til å svare på det mottatte tilbudet innen fristen, kan du registrere forhåndssvar på søknaden din på vigo.no. Dette kan du gjøre fra 2. mars og fram til 1. juli i de fleste fylker.

 

Informasjon fra Møre og Romsdal

Svar på Vigo.no og søknad til Lånekassen

Tidleg inntak

Søkarar som får melding om inntak i månadsskiftet mars/april (søknadsfrist 1. februar) får ikkje melding via SMS. Dette er elevar som har fortrinn og rett til individuell vurdering i inntaket. Dei mottar inntaksbrev med svarslipp i posten. Svarslippen må sendast inn til utdanningsavdelinga. Utdanningsavdelinga registrerar svaret inn i VIGO.

Ordinært inntak

Vi sender ut purremelding (med svært kort frist) til dei som ikkje har svara på 1. inntaket innan svarfristen går ut 13. juli. Purremeldinga vert sendt ut på svarkort i posten som tidlegare. Søkjarane kan gå inn på vigo.no og sjå kva dei er kome inn på. Dei kan svare på tilbod frå og med 6. juli for 1. inntaket, og frå og med 3. august for 2. inntaket.

Svar på tilbod på Internett gjeld berre for ordinære søkjarar og søkjarar med rett til spesialundervisning som skal konkurrere på karakterpoeng. Søkjarar som får tilbod gjennom prioritert inntak, vil få brev om tilbod med svarslipp i månadsskiftet april/mai som tidlegare.

Svarfrist for 1. gongs inntak er 13. juli

Svarfrist for 2. gongs inntak er 6. august

Tilgang til Internett

Vi veit at alle ikkje har tilgang til Internett, men vi håper at alle kjenner ein eller annan som har Internett, anten det er naboar, kameratar eller slektningar, som kan låne dei PC-en ei lita stund. Det tek berre ca 1 minutt å lese gjennom tilbodet og leggje inn eit svar. Det finst også tilgang til Internett i ein del offentlege rom, som Internettkafear, bibliotek eller hos NAV.

Svar på tilbod om plass og/eller ventelisteplass med mobiltelefon:

Dersom du har smarttelefon kan du også svare på tilbod om skoleplass og/eller venteplass med mobiltelefonen din.

Løysinga er ikkje ein app, men ei mobil nettside. Det er ikkje noko som skal lastast ned og installerast for at du skal kunne bruke løysinga.
Berre skriv vigo.no i nettlesaren på mobilen.

Du vil først få opp den ordinære sida for pålogging med MinID på same måte som ved pålogging via ein PC.

Søknad til Lånekassen?

Les mer under Stipend og lån fra Lånekassen