Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Bygg- og anleggsteknikk

Elektro og datateknologi

Felles programfag
Elenergi og ekom
Elektronisk kommunikasjon
Elenergi og styresystemer

Helse- og oppvekstfag

Teknologi- og industrifag

Felles programfag
Industriteknologi
Teknologi
Vedlikehold

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Praktisk yrkesutøvelse

Elektro og datateknologi

Felles programfag
Elektro og datateknologi
Elektroniske kretser og nettverk
Energi- og styresystemer

Helse- og oppvekstfag

Teknologi- og industrifag