Søknadsfrister og inntakskalenderSøknadsfrister

 • 1. mars er den ordinære søknadsfristen for videregående opplæring og formidling til læreplass.
 • 1. februar er søknadsfrist dersom du har spesielle behov.

Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag.

Hvem har søknadsfrist 1. mars?

Søknadsfrist 1. mars gjelder for alle som skal søke ordinært inntak til videregående opplæring og til læreplass.

Hvem har søknadsfrist 1. februar?

For noen søkere er søknadsfristen 1. februar. Dette gjelder:

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor

Slik søker du

 • Du søker via nettstedet vigo.no
 • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.
 • Du kan endre på søknaden din helt fram til fristen går ut 1. februar eller 1. mars. Du kan ikke søke via vigo.no etter at søknadsfristen er gått ut.
 • Se også Registrer søknaden din på vigo.no.
Har du spørsmål knyttet til din søknad? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt.

 

Informasjon fra Møre og RomsdalViktige datoer for inntak til vidaregåande opplæring i 2023

Vi tek atterhald om at datoane kan bli endra. Tilbodshefte for skoleåret 2023/2024 blir lagt ut uke 51.

DatoFrist
JanuarSøknadsmateriellet er klart
4. januar,
kl 09:00

Klart for søking i vigo.no. Du kan registrere endringar i søknaden fram til søknadsfristen går ut. NB - sjekk at du legg inn riktig mobil og e-post

Du kan no legge inn førehandssvar på vigo.no. Frist for førehandssvar:

 • 1. april for dei som søker fortrinn eller individuell vurdering i tidleg inntak
 • 15. juni for dei som søker ordinært inntak
1. februar,
kl 23:59
Søknadsfrist for:
 • inntak med fortrinnsrett eller individuell vurdering
 • formidling til læreplass for lærekandidatar
1. mars,
kl 23:59
Søknadsfrist for:
 • formidling til læreplass for lærlingar
 • ordinært inntak til vidaregåande skolar
April

Svar:

 • til dei som har fått søknaden sin behandla med fortrinnsrett eller individuell vurdering i tidleg inntak
15. juniFrist for:
 • innsending av flyttemelding
 • førehandssvar i vigo.no for dei som søker ordinært inntak
 • legge inn NYTT mobilnummer eller e-postadresse i vigo.no
22. juni
Siste skoledag
23. juni Frist for:
 • vi må ha motteke ettersendte vitnemål innan 23. juni for at dei skal vere registrert før 1. gongs inntak
ca 5. juliSvar på 1. gongs inntak
17. juliSvarfrist 1. gongs inntak
ca 3. augustSvar på 2. gongs inntak

7. august

Svarfrist 2. gongs inntak
21. augustSkolestart
1. novemberFormidlinga til læreplass for lærekandidatar og læreplass for lærlingar er avslutta


Vedlegg Møre og Romsdal