Søknadsfrister og inntakskalenderOrdinær søknadsfrist

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.*

Søknadsfrist ved særskilte behov

1. februar er søknadsfrist*

 • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
  • for søkere med vedtak om utvidet tid
 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
 • for søkere som nylig har kommet til Norge
 • ved søknad om individuell behandling
  • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor.

Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt hvis du har spørsmål om din søknad og søknadsfrister.

Slik søker du

 • Du søker via nettstedet vigo.no (logg inn med MinID).
 • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist. Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut.

 

* Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag. 

Informasjon fra Møre og RomsdalViktige datoer for inntak til vidaregåande opplæring i 2023

Vi tek atterhald om at datoane kan bli endra. Tilbodshefte for skoleåret 2023/2024 blir lagt ut uke 51.

DatoFrist
JanuarSøknadsmateriellet er klart
4. januar,
kl 09:00

Klart for søking i vigo.no. Du kan registrere endringar i søknaden fram til søknadsfristen går ut. NB - sjekk at du legg inn riktig mobil og e-post

Du kan no legge inn førehandssvar på vigo.no. Frist for førehandssvar:

 • 1. april for dei som søker fortrinn eller individuell vurdering i tidleg inntak
 • 15. juni for dei som søker ordinært inntak
1. februar,
kl 23:59
Søknadsfrist for:
 • inntak med fortrinnsrett eller individuell vurdering
 • formidling til læreplass for lærekandidatar
1. mars,
kl 23:59
Søknadsfrist for:
 • formidling til læreplass for lærlingar
 • ordinært inntak til vidaregåande skolar
April

Svar:

 • til dei som har fått søknaden sin behandla med fortrinnsrett eller individuell vurdering i tidleg inntak
15. juniFrist for:
 • innsending av flyttemelding
 • førehandssvar i vigo.no for dei som søker ordinært inntak
 • legge inn NYTT mobilnummer eller e-postadresse i vigo.no
22. juni
Siste skoledag
23. juni Frist for:
 • vi må ha motteke ettersendte vitnemål innan 23. juni for at dei skal vere registrert før 1. gongs inntak
ca 5. juliSvar på 1. gongs inntak
17. juliSvarfrist 1. gongs inntak
ca 3. augustSvar på 2. gongs inntak

7. august

Svarfrist 2. gongs inntak
21. augustSkolestart
1. novemberFormidlinga til læreplass for lærekandidatar og læreplass for lærlingar er avslutta


Vedlegg Møre og Romsdal