Skole med internattilbod i Møre og Romsdal

Informasjon fra Møre og RomsdalDet er skolen som tek inn til internatet.

Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer ikkje kostnadene ved internatopphaldet. Dette skal dekkast av eleven sjølv.

Dersom eleven har behov for tilsyn eller spesiell oppfølging ut over ordinær bemanning ved internatet, må det søkjast til heimkommunen om støtte til slike tiltak. Dette bør vere avklart før søknaden om inntak på særskilt grunnlag vert sendt.