Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)Alle som har tilknytning til videregående opplæring – elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere, faglige ledere – kan ta kontakt med og søke hjelp og veiledning hos PP-tjenesten.

Rådgiverne i PP-tjenesten har taushetsplikt. Det som blir sagt, blir ikke sagt videre uten at det gis tillatelse til det. Når du er enig, samarbeider PP-tjenesten med familien din, skolen eller andre instanser, f.eks. helse- og sosialetaten, NAV-kontoret og oppfølgingstjenesten.

PP-tjenesten foretar den sakkyndige vurderingen dersom du ber om spesialundervisning. Hvis du har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener, kan PP-tjenesten være med å veilede skolene og utarbeide nødvendig dokumentasjon. 

Rådgivningstjenesten ved de videregående skolene hjelper deg med å komme i kontakt med PP-tjenesten i fylket ditt.

Informasjon fra Møre og Romsdal


 Vis adressene i kart

Interkommunalt PPT for Ulstein, Hareid, Volda og Ørsta

Interkommunalt PPT for Ulstein, Hareid, Volda og Ørsta
Postadresse Postboks 200, 6067 Ulsteinvik
Besøksadresse Blåhuset, Vikemyra 1, 3. etasje, Ulsteinvik
Telefon 70 01 75 00

PPT for Aukra og Molde

PPT for Aukra og Molde
Molde kommune Helsetjenesten
Postadresse Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Besøksadresse Gotfred Lies Plass 4, Molde
Telefon 96 09 22 55

PPT for Herøy

PPT for Herøy
Herøy helsesenter
Postadresse Eggesbøvegen 11, 6092 Fosnavåg
Besøksadresse Eggesbøvegen 11, Fosnavåg
Telefon 70 08 17 40

PPT for Rauma

PPT for Rauma
Postadresse Vollan 8 A, 6300 Åndalsnes
Besøksadresse Vollan 8 A, Åndalsnes
Telefon 71 16 66 00
Telefaks 71 16 66 02

PPT for Sunndal og Tingvoll

PPT for Sunndal og Tingvoll
Postadresse Postboks 120, 6601 Sunndalsøra
Besøksadresse Sunndalsveien 14, Sunndalsøra
Telefon 90 95 57 88

PPT for Surnadal og Rindal

PPT for Surnadal og Rindal
Postadresse Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal
Besøksadresse Bårdshaugvegen 1, Surnadal
Telefon 71 65 78 80
Telefaks 71 65 58 81

PPT for Sykkylven

PPT for Sykkylven
Postadresse Haugneset 20, 6230 Sykkylven
Besøksadresse Haugneset 20, Sykkylven
Telefon 70 24 65 00

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre
Postadresse Rådhusbakken 3, 6522 Frei
Besøksadresse Rådhusbakken 3, Frei
Telefon 71 57 52 55
Telefaks 71 57 52 56

PPT for Ålesund

PPT for Ålesund
Postadresse Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøksadresse Keiser Wilhelms gate 11, 5. etasje, Ålesund
Telefon 70 16 25 00

Stranda PPT

Stranda PPT
Postadresse Øyna 13, 6200 Stranda
Besøksadresse Øyna 13, Stranda
Telefon 70 26 80 00