Organisering av opplæringen

Fylkeskommunen er pliktig til å sørge for videregående opplæring for voksne, men kan også samarbeide med studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner o.l. om å gi tilbud til voksne søkere. Opplæring for voksne kan tilbys på hel- eller deltid, som dag- eller kveldsundervisning, som komprimerte tilbud, som fjernundervisning og som nettundervisning. Opplæringstilbud for voksne skal være tilpasset den voksnes egen arbeids- og livssituasjon.

Informasjon fra Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.