Idrettsfag

  • Fylket tilbyr
  • Landslinjer
1. år
2. år
3. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Inntakskrav

Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Opptak til Vg1 idrettsfag

  • Skolene kan spesialisere seg på idretter. Sjekk skolenes tilbud, det er få skoler som tilbyr alle idretter. I noen tilfeller blir du bedt om å angi hvilken idrett du ønsker på søknaden.
  • Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter. Dersom dette gjelder i fylket ditt, vil du finne nærmere informasjon om det under Inntaksregler og poengberegning.

Les om:


Vg2 – Videregående trinn 2

Inntakskrav

Vg1 idrettsfag eller tilsvarende.

Vg3 – Videregående trinn 3

Inntakskrav

Vg2 idrettsfag eller tilsvarende.