Hvordan velger du utdanning og yrke?Du velger utdanningsprogram allerede som 16-åring. Det er tidlig, spesielt fordi ditt aktive yrkesliv ikke starter før om 3 til 5 år, kanskje ikke før om 10 år. Underveis i videregående opplæring skal du i tillegg gjøre flere valg. Derfor er det viktig at de valgene du gjør, er dine egne, og at de bygger på

  • dine ønsker og drømmer
  • dine evner, anlegg og interesser
  • best mulig kjennskap til utdanningsmuligheter og yrker

Bruk god tid på å bestemme deg og snakk gjerne med rådgiveren din og dine foresatte før du tar det endelige valget. Det viktigste er likevel at du selv tar ansvaret for valget ditt og at du trives med den opplæringen du har valgt. Det er den beste motivasjonen for å lære.

Hvordan velger du utdanning og yrke?

Informasjon fra Møre og Romsdal

Informasjon fra Møre og Romsdal vil foreligge i løpet av høsten

Møre og Romsdal har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart den er klar.

  • Det er viktig at du leser tilleggsinformasjonen fra Møre og Romsdal.
  • Hold deg derfor oppdatert på vilbli.no utover høsten!

Her kan du lese informasjonen som gjelder for inneværende skoleår:
Hvordan velger du utdanning og yrke? (skoleåret 2023-2024)