Hvordan søker du læreplass?Søk via vigo.no

Selv om du søker læreplass på annen måte, må du alltid søke om formidling til læreplass via vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars (1. februar for lærekandidater).*

* Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag.

Logg inn på vigo.no med MinID

MinID er én av fire elektroniske ID-er du kan velge mellom når du skal logge inn på offentlige tjenester på Internett. Hvis du ikke har brukt MinID tidligere, må du registrere en MinID bruker i god tid før søknadsfristen:

Når du har mottatt aktiveringsbrevet, kan du velge mellom to registreringsmetoder:

 1. App-bruker
  Last ned MinID-appen og registrerer deg ved å skanne QR-koden i brevet. Dette er den anbefalte metoden. Appen blir da også brukt som innloggingsfaktor ved etterfølgende pålogginger.

 2. SMS-bruker
  Du kan skanne QR-koden i brevet med mobilkamera eller gå til nettsiden som er oppgitt i brevet for å registrere deg. Du vil da bli en SMS-bruker.
Begge metodene krever at du oppgir fødselsnummer og lager et selvvalgt passord.
 
Når du har opprettet og aktivert en MinID-bruker med selvvalgt passord, kan du logge inn på vigo.no for å registrere søknaden din. Les om å logge inn på vigo.no og hjelp til MinID.
 
Brukestøtte for MinID og elektronisk ID

Ta kontakt med bedrifter selv

På sidene med utdanningsprogrammene (f.eks. tømrerfaget) finner du oversikt over hvilke lærebedrifter og opplæringskontor som gir opplæring i de ulike lærefagene. Husk å velge fylket ditt i nedtrekkslisten øverst på vilbli.no (ikke alle fylker har lagt ut oversikt over opplæringskontor og lærebedrifter).

Mange bedrifter annonserer ledige læreplasser i aviser og på Internett. Du bør følge godt med og søke slike læreplasser. Ta gjerne direkte kontakt med bedriften. Annonserte læreplasser kan du søke i eller utenfor ditt eget fylke.

Får du avtale om læreplass, må du alltid huske å sende inn bekreftelse fra bedriften per post til inntakskontoret eller fagopplæringskontoret i fylket ditt.

Dette bør du sjekke før du søker

Det kan stilles spesielle krav til deg som yrkesutøver, og som regel må du oppfylle de samme kravene for å få læreplass. Det kan være krav om politiattest, krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om egenskaper og formelle krav til de yrkene du er interessert i før du bestemmer deg for hva du vil søke.

Vær tilgjengelig på mobiltelefon!

 • Formidling til læreplass skjer helt fram til ca. 1. september.
 • Bedriftene ringer gjerne for å avtale intervju
 • Vær derfor tilgjengelig på mobiltelefon i hele formidlingsperioden.

Endre opplysninger om deg på vigo.no

 • Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på vigo.no.
 • Får du nytt mobilnummer, ny e-postadresse eller ny adresse må du
  • endre opplysningene på vigo.no (før 1. juli i de fleste fylker).
  • melde fra til inntakskontoret (etter 1. juli i de fleste fylker).
  Tenk om bedriften ikke får tak i deg!

Informasjon fra Møre og RomsdalLæreplass som 1. ønske

Oversikt over kvalifiserte søkarar blir lagt tilgjengeleg for godkjente lærebedrifter og opplæringskontor. For at namnet ditt skal bli tilgjengeleg må du ha læreplass som 1. ønske på søknaden din.

Det er bedrifta som avgjer kven dei vil ta inn til intervju, på same måte som om du var søkar til ei stilling.

Det er viktig å vise interesse og marknadsføre deg sjølv. Når bedrifta har avgjort kven dei tek inn, opprettar dei lærekontrakt. Fylkeskommunen godkjenner lærekontrakten.

Lærekontrakt bør teiknast innan ein månad etter oppstart i lære. Dersom det er mange søkarar til fag med få læreplassar, kan formidlingsprosessen ta noko tid. Formidlinga held fram utover hausten til alle søkarane har fått eit tilbod.

Vi vil rå deg til å ta imot læreplass når du får tilbod. Du må vere førebudd på å flytte til lærestaden. Fylkeskommunen føreset at du takkar ja til læreplass når du får eit reelt tilbod.

Om du er rettselev og ikkje får læreplass, pliktar fylkeskommunen å gje deg tilbod om alternativ fagopplæring, Vg3 i skole. Dette kan skje i heimfylket eller i andre fylke.