FlyttingKommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret har innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra Møre og RomsdalSøkarar frå andre fylke enn Møre og Romsdal vil som hovudregel berre få plass dersom det ikkje lenger er søkarar frå Møre og Romsdal på venteliste. Vi gjer spesielt merksam på at det ved dei aller fleste tilboda er vanskeleg å få plass for søkarar som ikkje er folkeregistrert i Møre og Romsdal. Siste frist for å sende inn godkjent flyttemelding frå folkeregisteret er 15. juni.

Du kan konkurrere på lik linje med søkarar frå Møre og Romsdal dersom:

  • Du er under 18 år og flytter til Møre og Romsdal saman med foreldre/føresette:  Det skal leggjast ved dokumentasjon som stadfesting av ny jobb for ein eller begge av foreldra dine, dokumentasjon på kjøp av hus/leilighet eller godkjent flyttemelding frå folkeregisteret innan 15. juni.
  • Dersom du er under 18 år og mor eller far har fast bustadadresse i Møre og Romsdal, vil du bli vurdert som søkar frå Møre og Romsdal. Dette må dokumenterast i eige skjema (se vedlegg) med namn og fødsels- og personnummer på den av foreldra som bur i fylket. Det er ein føresetnad at du skal bu hos den av foreldra som er busett i Møre og Romsdal. Begge foreldra må skrive under på at dei er einige om flyttinga.
  • Du er under 18 år og flytter til Møre og Romsdal saman med foreldre/føresette og søker til fristen 1. februar om inntak med fortrinnsrett eller individuell vurdering: Det skal leggjast ved dokumentasjon som stadfesting av ny jobb for ein eller begge av foreldra dine, dokumentasjon på kjøp/leige av hus/leilighet, eller godkjent flyttemelding frå folkeregisteret ved søknadsfristen 1. februar. 
  • Er du over 18 år og skal flytte til Møre og Romsdal krev vi at du sender oss kvittering frå folkeregisteret på at du har meldt flytting hit. Kvittering frå folkeregisteret må vere oss i hende innan 15. juni.
  • Sjølve søknaden fyller du ut på Internett. Logg deg på med MinID på vigo.no. Vel Møre og Romsdal. Du logger deg på som ny brukar. Alle som har eit gyldig fødselsnummer (11siffer) kan registrere seg som søkar. Under "Tilleggsopplysningar" finn du eit felt "Eg skal flytte til Møre og Romsdal". Der får du 3 val: Eg flytter til mor eller far. / Eg flytter aleine til Møre og Romsdal. / Eg flytter saman med mine foresatte til Møre og Romsdal. Marker eit av desse vala. 
  • Dersom du søker om inntak med behov for fortrinnsrett eller individuell vurdering, må du i tillegg til å registrere søknaden på Internett, også sende inn A-skjema. Ta kontakt med oss på telefon 712 80 150 eller inntak@mrfylke.no vedrørende skjema.
  • Skriftleg dokumentasjon på flytting må sendast som eige vedlegg via eDialog eller Møre og Romsdal fylkeskommune, Kompetanse- og næringsavdelinga, Postboks 2500, 6404 Molde


Vedlegg Møre og Romsdal