Endring av søknadenFram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

Informasjon fra Møre og RomsdalIngen endring av søknad etter søknadsfristen 1. mars med mindre det ligg føre tungtvegande medisinske, sosiale eller pedagogiske grunnar. Desse må dokumenterast.

Send søknad og dokumentasjon via eDialog

Om du får nytt telefonnummer, mobilnummer eller e-postadresse, må du hugse å registrere dette på vigo.no innan 15. juni.