Dialog om annen utvikling

Som elev har du rett til jevnlig dialog med kontaktlæreren din om din utvikling i forhold til formålsparagrafen i opplæringsloven, generell del og prinsipper for opplæringen i læreplanverket.

Informasjon fra Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.