Opplæringstilbud

Studieforberedende

Idrettsfag
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk
Elektro og datateknologi
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Teknologi- og industrifagFagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Bygg- og anleggsteknikk

Elektro og datateknologi

Felles programfag
Elenergi og ekom
Elektronisk kommunikasjon
Elenergi og styresystemer

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Felles programfag
Kokk- og servitørfag
Bransje og arbeidsliv
Råvare, produksjon, salg og service

Teknologi- og industrifag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 2
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Historie og filosofi
Historie og filosofi 2
Medie- og informasjonskunnskap
Medie- og informasjonskunnskap 2
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Psykologi
Psykologi 2
Rettslære
Rettslære 2
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Praktisk yrkesutøvelse

Elektro og datateknologi

Felles programfag
Elektro og datateknologi
Elektroniske kretser og nettverk
Energi- og styresystemer

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Felles programfag
Restaurant- og matfag
Bransje og arbeidsliv
Råvare, produksjon og kvalitet

Teknologi- og industrifag