Spesielle tilbud i fylket



Ved noen skoler i noen fylker opprettes det spesielle tilbud. Slike spesielle tilbud kan være fordypninger innenfor et programområde (f.eks. idrettsfag med alpint eller studiespesialisering med toppidrett), International Baccalaureate eller kombinasjon av yrkesfaglige og studieforberedende programområder (f.eks. yrkes- og studiekompetanse – YSK).

Du finner oversikt over de spesielle tilbudene i ditt fylke under det enkelte programområdet på sidene med utdanningsprogrammene (tilbudene blir lagt ut i januar). Du kan også lese mer på denne siden, dersom fylket ditt har lagt inn informasjon nedenfor.

Informasjon fra Innlandet



Spesielle tilbud i Innlandet fylke

Spisset toppidrett

Spisset toppidrett er et tilbud som vil gi mulig fremtidige toppidrettsutøvere i vår region mulighet til å kunne kombinere toppidrettsutvikling med utdanning. 
 
Innlandet fylkeskommune har tilbudet i følgende idretter: 

 

Søkere til spisset toppidrett skal i tillegg til å søke skoleplass i www.vigo.no også sende inn Søknad om inntak med idrettskvote til Vg1 Idrettsfag

 

3-årige yrkesfaglige løp med studiekompetanse og 4-årige yrkesfaglige løp med yrkeskompetanse og studiekompetanse

Innlandet fylkeskommune tilbyr både 3-årige og 4-årige fleksible løp innen yrkesfag mot studiekompetanse eller mot både studiekompetanse og fag-/svennebrev. I disse fleksible løpene er det annerledes fag- og timefordeling enn de ordinære 2+2-løpene for yrkesfag. Fireårige løp blir kun med i inntaket hvis du setter det opp som første ønske i søknaden. 
 
Tilbudet passer for søkere/elever som ellers ville valgt et studieforberedende framfor et yrkesfaglig utdanningsprogram og som har et mål om videre utdanning i høyskole eller universitet. 
  
Du finner lenker til gjeldende forskrifter med mer utfyllende informasjon om fag- og timefordeling under de ulike tilbudene nedenfor.

 

2- og 3-årig opplæringsløp med studiekompetanse

 
 
 
 
  • Ambulansefag (2-årig)* ved

Beskrivelse av fag- og timefordeling for toårig Ambulansefag

Ambulansefag er et 2-årig løp. Det betyr at du må fullføre ordinær Vg1 Helse- og oppvekstfag ved din nærmeste skole som tilbyr dette før du kan søke videre til Ambulansefag. De to siste årene må fullføres ved Raufoss - eller Solør videregående skole.  

*Det er foreslått endringer slik at dette tilbudet blir et ordinært 2+2-løp fra 2023 

 


Når du vil søke 4-årig løp som beskrevet over, må du prioritere dette som første ønske. Hvis du prioriterer 4-årig løp  som ønske to eller lavere, blir ønsket stoppet og er ikke med i inntaket.
 
Skolen skaffer praksisplass. I inntaksperioden blir du kalt inn til intervju med skolen og eventuelt også en bedrift. Kun søkere som har fått praksisplass i bedrift før skolestart får tilbud om skoleplass.


Vedlegg Innlandet