Spesielle tilbud i fylketVed noen skoler i noen fylker opprettes det spesielle tilbud. Slike spesielle tilbud kan være fordypninger innenfor et programområde (f.eks. idrettsfag med alpint eller studiespesialisering med toppidrett) eller kombinasjon av yrkesfaglige og studieforberedende programområder (f.eks. yrkes- og studiekompetanse – YSK / tekniske og allmenne fag – TAF).

Du finner oversikt over de spesielle tilbudene i ditt fylke under det enkelte programområdet på sidene med utdanningsprogrammene (tilbudene blir lagt ut i januar). Du kan også lese mer på denne siden, dersom fylket ditt har lagt inn informasjon nedenfor.

Informasjon fra InnlandetSpesielle tilbud i Innlandet fylke


Spisset toppidrett

Spisset toppidrett er et tilbud som vil gi mulig fremtidige toppidrettsutøvere i vår region mulighet til å kunne kombinere toppidrettsutvikling med utdanning. 
 
Innlandet fylkeskommune har tilbudet i følgende idretter: 


Treårige yrkesfaglige løp med studiekompetanse og fireårige yrkesfaglige løp med yrkeskompetanse og studiekompetanse

 
Innlandet fylkeskommune tilbyr både treårige og fireårige fleksible løp innen yrkesfag mot studiekompetanse eller mot både studiekompetanse og fag-/svennebrev. I disse fleksible løpene er det annerledes fag- og timefordeling enn de ordinære 2+2-løpene for yrkesfag. Fireårige løp blir kun med i inntaket hvis du setter det opp som første ønske i søknaden. 
 
Tilbudet passer for søkere/elever som ellers ville valgt et studieforberedende framfor et yrkesfaglig utdanningsprogram og som har et mål om videre utdanning i høyskole eller universitet. 
  
Du finner lenker til gjeldende forskrifter med mer utfyllende informasjon om fag- og timefordeling under de ulike tilbudene nedenfor.

 

3-årig opplæringsløp med studiekompetanse

 
 
 

 


Vedlegg Innlandet