Solør videregående skole

Videregående skoler

Kontaktinformasjon

E post post.solor.vgs@innlandetfylke.no
Nettsted soloer.vgs.no
Navn Solør videregående skole
Tilhører Innlandet fylkeskommune Kompetanse
Besøksadresse Sundmoen 25, 2270 Flisa
Postadresse Postboks 4404
2325 Hamar
Telefon 62 95 53 10
Organisasjonsform Offentlig
Elever 600
Målform Bokmål

Andre opplysninger

Post som krever behandling eller svar sendes til:

 

Hedmark Fylkeskommune

Postboks 4404 Bedriftssenteret

2325 HAMAR

 

Annen post (f.eks. tidsskrifter og leveringer) sendes direkte til skolen) 


Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Bygg- og anleggsteknikk

Vg2
Felles programfag
Anleggsteknikk
Drift og vedlikehold
Grunnarbeider

Elektro og datateknologi

Helse- og oppvekstfag

Naturbruk

Felles programfag
Skogbruk
Skogskjøtsel, klima og næring
Vg3 – studieforberedende
Naturforvaltning
Naturforvaltning

Teknologi- og industrifag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Valgfrie programfag
Toppidrett
Toppidrett 2
Toppidrett 3

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Fremmedspråk (programfag)
Spansk nivå II
Tysk nivå I
Tysk nivå II
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Sosialkunnskap
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Praktisk yrkesutøvelse
Vg2
Felles programfag
Anleggsteknikk
Sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner

Elektro og datateknologi

Helse- og oppvekstfag

Naturbruk

Vg2
Felles programfag
Skogbruk
Skogsdrift og maskinlære
Vg3 – studieforberedende
Valgfrie programfag
Bruk og vern av natur
Bruk og vern av natur

Teknologi- og industrifag

Vg3
Felles programfag
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Dokumentasjon og kontroll
Feilsøking, reparasjon og vedlikehold