Søknadsfrister og inntakskalenderSøknadsfrister

 • 1. mars er den ordinære søknadsfristen for videregående opplæring og formidling til læreplass.
 • 1. februar er søknadsfrist dersom du har spesielle behov.

Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag.

Hvem har søknadsfrist 1. mars?

Søknadsfrist 1. mars gjelder for alle som skal søke ordinært inntak til videregående opplæring og til læreplass.

Hvem har søknadsfrist 1. februar?

For noen søkere er søknadsfristen 1. februar. Dette gjelder:

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor

Slik søker du

 • Du søker via nettstedet vigo.no
 • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.
 • Du kan endre på søknaden din helt fram til fristen går ut 1. februar eller 1. mars. Du kan ikke søke via vigo.no etter at søknadsfristen er gått ut.
 • Se også Registrer søknaden din på vigo.no.
Har du spørsmål knyttet til din søknad? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt.

 

Informasjon fra InnlandetInntakskalender 2024-2025

 

1. oktober Frist for innsending av tilmeldingsskjema for fortrinnssøkere
Uke 1www.vigo.no åpnes for søking
1. februar

Søknadsfrist for:

 • søknad om individuell behandling av søknaden
 • Søknad om fortrinnsrett
 • Søknad for minoritetsspråklige
 • Formidling til opplæringskontrakt 
1. mars

Søknadsfrist for:

 • Ordinært inntak
 • Formidling til læreplass 
Mars

Fortrinnsinntak

Mai

Inntak etter individuell vurdering

1. juli

Frist for:

 • Endring av mobilnummer i Vigo
 • Endring av e-postadresse i Vigo
 • Innsending av dokumentasjon 
 • Forhåndssvar
Ca. 8. juli

Første inntak - du får melding på SMS og du må logge inn i Vigo og avgi svar

Ca. 5. august

Andre inntak - Du får melding på SMS og må svare i Vigo hvis du har fått nytt tilbud

Uke 32Skolene overtar inntaket og følger ventelistene
19. augustSkolestart. Se skolenes hjemmesider for utfyllende informasjon om klokkeslett


 

Retningslinjer hvis skoletilbud ikke settes i gang

Etter søknadsfristen 1. mars, kan det i noen tilfeller være for få søkere til et utdanningsprogram/programområde som fører til at skoletilbudet ikke kan settes i gang. Hvis skoletilbud du har søkt ikke settes i gang får du informasjon fra inntakskontoret og du får mulighet til å endre søknaden.

Endring etter søknadsfrist

Hvis det har skjedd forandringer i hverdagen din som gjør at ønskene du har oppgitt i søknaden til videregående opplæring ikke lenger er mulig, finnes det muligheter for å få endre søknaden etter søknadsfristen.

Betingelsene for å få endre er: 

 • Forandringer i livet ditt som du ikke kunne vite om da du søkte
 • At forandringene er så store at ønskene du har oppgitt i søknaden din ikke lenger er mulige
 • At du kan dokumentere punktene over

Du må søke skriftlig om å få endre søknaden til videregående opplæring.  I søknaden må du begrunne og dokumentere behovet