Søknadsfrister og inntakskalenderOrdinær søknadsfrist

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.*

Søknadsfrist ved særskilte behov

1. februar er søknadsfrist*

 • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
  • for søkere med vedtak om utvidet tid
 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
 • for søkere som nylig har kommet til Norge
 • ved søknad om individuell behandling
  • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor.

Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt hvis du har spørsmål om din søknad og søknadsfrister.

Slik søker du

 • Du søker via nettstedet vigo.no (logg inn med MinID).
 • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist. Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut.

 

* Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag. 

Informasjon fra InnlandetInntakskalender 2022-2023

 

10. januarwww.vigo.no åpnes for søking
1. februar

Søknadsfrist for:

 • søknad om individuell behandling av søknaden
 • Søknad om fortrinnsrett
 • minoritetsspråklige
 • Formidling til opplæringskontrakt 
1. mars

Søknadsfrist for:

 • Ordinært inntak
 • Formidling til læreplass 
Mai

Fortrinnsinntaket er ferdig

Mai

Inntak etter individuell vurdering ferdig

1. mai - 27. juliPeriode for forhåndssvar
1. juli

Frist for:

 • Endring av mobilnummer i Vigo
 • Endring av e-postadresse i Vigo
 • Innsending av dokumentasjon 
Ca. 8. juli

Første inntak

Svarfrist: 1 uke 

Ca 5. august

Andre inntak ferdig. Du får melding på SMS og e-post hvis du har fått et nytt tilbud

Uke 32Skolene overtar inntaket og følger ventelistene
15. augustSkolestart. Ikke alle begynner samme klokkeslett. Se skolenes hjemmesider for utfyllende informasjon. 


 

Retningslinjer hvis skoletilbud ikke settes i gang

Etter søknadsfristen 1. mars, kan det i noen tilfeller være for få søkere til et utdanningsprogram/programområde som fører til at skoletilbudet ikke kan settes i gang. Hvis skoletilbud ikke settes i gang får søkerne informasjon i brevs form fra inntakskontoret og søkerne gis mulighet til å endre søknaden innen en angitt frist.

Endring etter søknadsfrist

Hvis det har skjedd forandringer i hverdagen din som gjør at ønskene du har oppgitt i søknaden til videregående opplæring ikke lenger er mulig, finnes det muligheter for å få endre søknaden etter søknadsfristen.

Betingelsene for å få endre er: 

 • Forandringer i livet ditt som du ikke kunne vite om da du søkte
 • At forandringene er så store at ønskene du har oppgitt i søknaden din ikke lenger er mulige
 • At du kan dokumentere punktene over

Du må søke skriftlig om å få endre søknaden til videregående opplæring.  I søknaden må du begrunne og dokumentere behovet