SkoleskyssFylkeskommunen har ansvaret for skoleskyss for elever i videregående opplæring som er bosatt i fylket og som bor mer enn seks kilometer fra skolen. Du kan få gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse. Noen fylker har fått dispensasjon fra reglene om skoleskyss.

Velger du et annet opplæringstilbud enn det fylkeskommunen gir deg, har du ikke rett på skoleskyss. Er du lærling eller lærekandidat, eller følger et opplæringstilbud organisert spesielt for voksne, har du heller ikke rett på skyss.

Informasjon fra InnlandetSkoleskyss i videregående skole - Innlandet fylkeskommune

Du kan få fri skoleskyss i videregående skole hvis du bor minimum 6 km fra skolen, eller har spesielle behov for transport. På Innlandet fylke sin hjemmeside finner du informasjon om hvordan du søker, og hvilke retningslinjer som gjelder for skoleskyss i videregående skole. Du kan søke skyss via MinSkyss