Rett til videregående opplæringNår du har fylt 15 år og fullført grunnopplæringen, har du rett til tre års videregående opplæring. Dette kalles ungdomsrett og gjelder fra du har fullført grunnopplæringen og ut skoleåret som begynner når du fyller 24 år.

Dersom du vil søke videregående opplæring etter at du har fylt 24 år, er det voksenretten som gjelder.

Reglene for hvem som har rett til videregående opplæring finner du i opplæringsloven. Hovedreglene for inntak til videregående opplæring er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.
I tillegg fastsetter fylkeskommunene egne inntaksregler og regler for plassering på skoler. Disse kan variere fra fylke til fylke.

Som elev i videregående skole kan du ha rett til skoleskyss. Ordningen med skoleskyss varierer også fra fylke til fylke.

Informasjon fra InnlandetEndre elevstatus fra fulltidselev til deltidselev

Etter søknad kan du avslutte ett eller flere fag og bli deltidselev. Som deltidselev er det viktig at du er klar over at: 

  • Du ikke får vitnemål/fagbrev før utdanningsprogrammet er fullført og bestått.
  • Du kan fullføre opplæringsløpet ved at du tar manglende fag i skolen som deltidselev. I et samarbeid mellom deg og skolen, kan dere utarbeide en plan som signeres av begge parter for gjennomføring.
  • Du også kan avlegge privatisteksamen i de fagene som mangler og er selv ansvarlig for å melde deg opp til en eventuell privatisteksamen innen fastsatte frister
  • For å ha rett på førstegangsvitnemål må du ha bestått videregående opplæring som gir generell studiekompetanse på normal tid, jf. forskrift til opplæringslova § 3-40 

 Betydning for rettigheter til å bli tatt inn til neste nivå: 

  • Hovedreglene for å bli tatt inn som fulltidselev til neste nivå, er bestått i alle fag. 
  • Du har rett til å bli tatt inn som deltidselev til neste nivå og tas inn til slutt, det vil si at du får tilbud om skoleplass i 2. inntaket.

 Informasjon om Lånekassen: 

  • Elev med ungdomsrett får ikke redusert lån og stipend fra Lånekassen så lenge de har en studiebelastning som gjør at de forbruker av retten sin.
  • Elev uten ungdomsrett får lån og stipend fra Lånekassen ut fra hvor mange årstimer de tar. Endret studiebelastning kan derfor føre til redusert grunnlag for stipend/lån i henhold til Lånekassens bestemmelser.