Presentasjon (PowerPoint og pdf)Det er utarbeidet en presentasjon som gir informasjon om videregående opplæring, utdanningsprogrammene og programområdene. Presentasjonen er ment som et hjelpemiddel for rådgivere når de skal holde orienteringsmøter om videregående opplæring for elever og foresatte.

Presentasjonen er tilgjengelig i PowerPoint-format og pdf-format.

Presentasjon om skoleåret 2024–2025

Presentasjon for skoleåret 2024–2025 med endringer fra ny opplæringslov (trer i kraft 1. august 2024)

 
 


Vedlegg

Informasjon fra Innlandet

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.