Plass på en skole du ikke har søkt

Informasjon fra Innlandet


Hvis du ikke har høye nok karakterer til å konkurrere deg inn på noen av utdanningsprogrammene/programområdene du har søkt, vil du få tilbud på en annen skole som har det samme tilbudet.
 
Hvis det gjelder søk til Vg2/Vg3, vil du få tilbud om et programområde som bygger videre på det utdanningsprogrammet du har startet på.