Påbygging til generell studiekompetanse

  • Fylket tilbyr
  • Fylket tilbyr ikke
  • Tilbud på neste trinn
  • Opplæring i bedrift
  • Innføres fra 2023