Introduksjon til videregående opplæring på andre språk


  • Hva er videregående opplæring?
  • Hvilke valgmuligheter har du?
  • Hva lærer du om i de ulike utdanningsprogrammene?

Sett deg inn i de ulike alternativene du har å velge mellom og hvilke regler som gjelder. Da kan det bli lettere for deg å velge din videregående opplæring.

Informasjon fra Innlandet

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.