Naturbruk (studieforberedende)

  • Kryssløp
  • Opplæring i skole
  • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift