Minoritetsspråklige søkereFor å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i landet. I tillegg må du ha

 • gjennomført norsk grunnskole eller
 • gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller 
 • tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne, vurdert av kommunen.

Venter på vedtak om oppholdstillatelse 

Oppholder du deg lovlig i landet og venter på vedtak om oppholdstillatelse, gjelder følgende:

 • Er du under 18 år og det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn tre måneder, har du rett til videregående opplæring.
 • Fyller du 18 år i løpet av et skoleår, har du rett til å fullføre påbegynt skoleår.

Får du avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring fram til endelig vedtak.

Norden og EØS 

Ungdom fra de nordiske landene eller barn av arbeidstakere fra andre EØS-land har samme rett til videregående opplæring som ungdom med utdanning fra norsk grunnskole (se også Skolegang i Norden).

Folkeregisteret

Vanligvis må du være registrert i folkeregisteret før søknadsfristen for å bli vurdert for inntak.

Uten norsk karaktergrunnlag

Har du ikke et karaktergrunnlag som er sammenlignbart med det norske, vil du bli vurdert individuelt (se også Inntak etter individuell behandling).

Norsk språk

 • Det stilles ikke spesielle krav til norskkunnskaper for inntak til videregående opplæring.
 • Er du nyankommet innvandrer med rett eller plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven, bør du ta norskopplæringen før du begynner i videregående skole. Nærmere informasjon får du i din bostedskommune.

Tilbud for minoritetsspråklige

Du er minoritetsspråklig hvis du har et annet morsmål enn norsk eller samisk.

 • Dersom du ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen. Se Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter.
 • Du kan også få tilbud om et innføringsår for minoritetsspråklige søkere / forberedende Vg1 før inntak til et ordinært Vg1. Tar du et slikt innføringsår, bruker du ikke av den treårige opplæringsretten. Husk at den treårige retten likevel må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.
 • Se også Tilrettelagt løp i studieforberedende utdanningsprogram.

Siden fylkeskommunene har ansvaret for tilrettelegging av opplæringen for minoritetsspråklige søkere, kan inntaksregler og tilbud variere fra fylke til fylke. Søknadsfristen er 1. februar for minoritetsspråklige med behov for tilrettelegging.

 

Informasjon fra InnlandetSøknad til videregående opplæring for flyktninger fra Ukraina

Rettighetene til videregående skole er knyttet til om deg som har:

 • Skolebakgrunn tilsvarende minst 9-årig norsk grunnskole,
 • gyldig oppholdstillatelse,
 • registrert søknad om skoleplass.

Det er ingen krav til å kunne norsk for å kunne søke videregående skole, men for en del vil det være nødvendig med mer norskkunnskaper før de starter. Da kan tilbudet om opplæring i en kombinasjonsklassene våre være et godt alternativ. Til kombinasjonsklassetilbudene er det løpende inntak til ledige plasser gjennom hele året. Søkere fra Ukraina har på lik linje med andre minoritetsspråklige også rett til særskilt språkopplæring i videregående opplæring. 

Alle skoleplasser i  dette skoleåret er fylt opp og det er ikke lenger åpent for å søke skoleplass for 2022-2023.

For skoleåret 2023-2024 må du frem til 1. februar søke som minoritetsspråklig i Vigo og sende inn vedleggsskjema. Hvis du søker etter 1. februar, må du ta kontakt med Enhet for inntak og skoletilbud på telefon 47793000 eller e-post inntak@innlandetfylke.no for veiledning videre.