Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Helse- og oppvekstfag

Naturbruk

Felles programfag
Heste- og dyrefag
Drift og entreprenørskap
Dyrelære og aktivitet
Vg3 – studieforberedende
Felles programfag
Naturforvaltning
Naturforvaltning

Teknikk og industriell produksjon

Bygg- og anleggsteknikk

Helse- og oppvekstfag

Naturbruk

Teknikk og industriell produksjon