Mediedesignfaget

  • Fylket tilbyr
  • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Vg2 – Videregående trinn 2

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift