IB – International Baccalaureate (IB Diploma Programme)

Informasjon fra InnlandetInntakskrav til IB Diploma programme ved Elverum videregående skole og Gjøvik videregående skole

 • IB Diploma programme i Innlandet fylkeskommune er et tilbud til elever som har fullført Vg1 på en norsk videregående skole, IB Middle Years Programme (MYP 5) eller har annen likeverdig grunnutdanning fra Norge eller utlandet.
 • Søkeren må være norske statsborger, eller ha oppholdstillatelse i Norge. Søkere som er bosatt i Innlandet fylkeskommune har fortrinn.
 • Det er inntil 30 plasser per årskull, og inntak skjer på grunnlag av søkernes gjennomsnittskarakter.
 • Elever som søker fra Vg1 i norsk videregående skole
 • Elever som har fullført Vg1 i ett av følgende studieforberedende programområder; Studiespesialisering, Idrettsfag, Kunst design og arkitektur, Musikk, dans og drama eller Medier og kommunikasjon, kan søke IB Diploma programme.

Karakterkrav

Søkere med gjennomsnittskarakterer lavere enn 4.0 fra Vg1, vil normalt ikke tilbys plass på programmet. Søkere kan heller ikke ha lavere karakter enn 4 i følgende fag:
 • Norsk (gjelder for elever med norsk som morsmål)
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Samfunnsfag (Gjelder ikke elever fra Vg1 Kunst, design og arkitektur, Musikk, dans og drama eller Medier og kommunikasjon.)
 • Naturfag
 • Geografi (Gjelder ikke elever fra Vg1 Kunst, design og arkitektur, Musikk, dans og drama eller Medier og kommunikasjon.)

Under spesielle omstendigheter, og hvis det finnes ledige plasser, vil søkere med en gjennomsnittskarakter mellom 3,7 - 4,0 kunne tas inn på programmet. I slike tilfeller avholdes et møte mellom skole og søker, søkers foresatte og tidligere lærere, der elevens mulighet for å gjennomføre programmet vurderes.

Elever som søker fra MYP

Elevene må ha fullført siste året på MYP 5 og har to muligheter: De kan enten søke Pre-IB, og deretter søke videre på IB Diploma programme, eller de kan søke direkte inn til IB Diploma programme. 

Elever som søker direkte fra MYP til IB Diploma programme vil få sine karakterer omregnet til norske karakterer av inntakskontoret.  

Karaktermatrise
 IB MYPNorske karakterer
 76
 66
 55
 44
 33
 22
 11

Elever som søker fra andre utdanningssystemer

Søkere må ha fullført utdanning som tilsvarer norsk Vg1 eller MYP 5. Fullstendig dokumentasjon som viser til nivå, fag, karakterer sendes til inntakskontoret i Innlandet fylke før 1 mars. IB-koordinatorer på Elverum videregående skole eller Gjøvik videregående skole kan kontaktes for informasjon om skjemaer og adresser.

Inntakskontoret regner om søkernes karakterer til norske karakterer. 

Rådgivingsprosess grunnskole

IB koordinator er sammen med ungdomsskolens rådgivere ansvarlige for å informere elever og foresatte om IB Diploma programme. Elever i 9. - og 10.klasse har mulighet til utprøvningsdager på de to videregående skolene som tilbyr programmet. 

Rådgivingsprosess videregående skole

Elever og foresatte til elever i Vg1 vil bli invitert til informasjonsmøte om fagvalg i god tid før søknadsfristen 1 mars. 

Inntakskrav til IB Diploma programme i Innlandet fylkeskommune er tilgjengelig på skolenes hjemmeside og vilbli.no. 

Inntak IB2 (vg3)

Elever i IB1 må kvalifisere seg til IB2. Følgende krav stilles til elever for å bli overflyttet fra IB1 til IB2:

 • Eleven må ha en samlet karaktersum på minst 20 IB-poeng.
 • Eleven må ha minst karakteren 2 i alle fag.
 • Eleven må ha fullført alle skolens krav i IB1(CAS, EE, TOK, IA for år 1).
 • Eleven kan ikke ha mer enn 10% ugyldig fravær i noen fag fra IB1.

Admissions Policy – IB Diploma programme Elverum vgs and Gjøvik vgs

Criteria for admission to the IB Diploma programme

 • The Diploma programme in Innlandet fylkeskommune considers applicants from the Norwegian National Curriculum (NNC), the IB Middle Years Programme, and from other educational programmes in Norway and abroad.
 • Applicant must be Norwegian citizens or hold a residence permit. Applicants with a residential address in Innlandet fylkeskommune will have priority
 • Admissions are competitive, and base don grade average
 • here are 30 available places in each cohort, and places are offered applicants with the highest grade averages

Applicants with a NNC grade average of lower than 4.0 or equivalent from an alternative educational system, normally will not be considered qualified for the programme

Applicants must not have grades lower than NNC 4 in the following subjects:
 • Norwegian (for students with Norwegian as a mother tongue)
 • English
 • Mathematics
 • Civics 
 • Natural science
 • Geography
Exceptions only for students who studied KDA, Music or Media or a similar study programme in their first year of upper secondary

In special circumstances, and where there is available places in the cohort applicants with a grade average of between 3.7 and 4.0 may be considered for admissions. In these cases, a decision is made by the school after consultation with the applicant, his or her parents/legal guardians, the applicants previous teachers, and careful consideration of the applicants unique situation.

National and regional rules for special admission status may in some cases also apply for applicants that are subject to Norwegian laws and regulations

Students applying from the NNC

Applicants must have completed and passed a VG1 studieforberedende (freshman) year. Applicants may have completed this VG1 year in any of the NNC–s college preparatory programs, such as studieforberedende (college preparatory); kunst, design og arkitektur (art, design and architecture); musikk (music); or media og kommunikasjon (media and communication).

Students applying from the International Baccalaureate Middle Years Programme (MYP)

Applicants must have completed and passed their final MYP year.  
Applicants from the MYP have two options: 
They may apply directly to the Diploma Program o They may apply to a VG1 college preparatory program in the NNC, and apply to the DP after having completed and passed that year. 
When MYP students apply directly to the DP, the central admissions office (Inntakskontoret) convert their IB grades to NNC grades according to the following table:

NCC grades according to the following table 
 IB MYP gradeNCC grade 
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1

Students applying from systems other than the NNC or MYP 

Applicants must have completed and passed an equivalent of the VG1 year in the NNC, or the final year of the MYP. 
Documentation of level of study, subjects studied, and results must be sent to the central admissions office in Innlandet county well in advance of the March 1st application deadline. 

The applicant–s grades are converted to a NNC equivalent, in order to compare them with other applicants. This is done on a case by case basis by the admissions office, if necessary in cooperation with Gjøvik videregående skole, depending on the system from which the student is applying. Where this is not possible, the admissions office has the final decision on how this application will be treated.

The advising process 

Lower secondary school  

The DPC, together with academic advisors, ensures that lower secondary school advisors in the school district are fully aware of the existence of the DP, its nature, and its admissions requirements, so they are able to communicate this information to potential DP applicants. 

The advising process begins in the spring of the 9th grade year. During this time, all students in the school district are informed by academic advisors about all of their options for upper secondary education, including the Diploma Program and are invited to visit the programme for one day.

NNC students interested in the DP will be encouraged to apply for "International VG1," (Gjøvik vgs) or «Pre-IB» (Elverum vgs) - a freshman NNC year in which we most subjects are taught in English. 

The DPC, and in some cases with some of the schools own DP students, visit Lower secondary schools when there are official information meetings about upper secondary school programs, as far as the organizers of these meetings find room for this.

Upper Scondary School

In the spring term the DPC will inform NNC students about the DP, how it is similar and different to the NNC curriculum, and its admission requirements. 

All freshmen in regular college preparatory classes at Elverum vgs and Gjøvik vgs have, in the spring term, a meeting with an academic advisor to discuss and plan their course of study over the final two years of upper secondary school. To what extent they are interested in, and qualified for admission to the DP will be a part of this interview. 

In cases in which a student is interested in applying for the DP but their qualifications for admission are in doubt, the academic advisor will call the DPC in for a meeting with the student and his or her parents or guardians.

Communication of admissions criteria 

The admissions criteria are available to the community via the school’s websites

Elverum vgs and Gjøvik vgs academic advisors are familiar with the admissions policy, and communicate its information to interested students and parents •

They are also communicated to interested students and parents at recruitment evenings 

Admissions to IB2 (Vg3)

Students are not automatically transfered to IB2

In order for students to be transfered from IB1 to IB2 the following requirements must be met:
 • The students must have a total of 20 points from IB1 (grades as of June in IB1)
 • A pass grade in all subjects (at least a grade 2)
 • Completed portfolio for IB1 (including fulfilling the school’s CAS, EE and TOK requirements)
 • In line with national legislation, absence must not exceed 10% in any subjects including TOK.