Hvordan svarer du?

Du får melding om at inntaket er klart via SMS (i noen fylker via e-post). Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått og for å svare på tilbudet om plass og/eller ventelisteplass.
  • Tilbud om plass på ditt første ønske? Du bør svare ja. Du får ikke tilbud om plass på lavere ønsker.
  • Tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplass på et høyere ønske? Du bør svare ja til begge deler. Men hvis du senere får tilbud om plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du takket ja til tidligere.
  • Bare tilbud om ventelisteplass? Du bør svare ja. Svarer du nei, blir du tatt ut av inntakssystemet.

Svarfrist

  • Du må svare på tilbud om plass ca. én uke etter du har fått tilbudet.
  • Du kan miste tilbudet om plass og/eller ventelisteplass hvis du ikke svarer innen fristen.
  • Du kan registrere forhåndssvar på vigo.no.

Informasjon fra Innlandet

I Innlandet kan du gi forhåndssvar frem til 1. juli. Svaret registrerer du i Vigo.