Hjelp den unge til selv å ta ansvar!Som forelder er du en viktig samtalepartner og veileder for ungdommen når det gjelder valg av utdanning og yrke. Du har kanskje kunnskaper fra egen utdanning eller erfaringer fra arbeidslivet som du ønsker å dele. Det er ingen som kjenner ungdommens evner, anlegg, egenskaper og interesser så godt som deg. Men du kan likevel ikke ta valget for ditt barn.

Slik kan du bli en god veileder

For å kunne være en god veileder for egne barn må du sette den unge i sentrum og lytte til hans eller hennes tanker og ønsker om utdanning og yrke. Her er noen tips og råd til deg i veilederrollen:

  • Lytt til den unges tanker om sin egen situasjon, og vis respekt for den unges synspunkter.
  • Gi ham eller henne tid til å utforske, tenke og overveie ulike muligheter.
  • Gi uttrykk for at du ser på den unge som ansvarlig og selvstendig.
  • La egne forventninger komme i bakgrunnen.
  • Start samtalene tidlig, slik at valget langsomt kan modnes.
  • Ikke vær redd for å stille konfronterende spørsmål, men lytt til den unges begrunnelser for sitt valg.
  • La det endelige valget bli den unges eget ansvar.

Å velge framtidig utdanning er et viktig valg. Mange elever og foreldre opplever valget som vanskelig – nesten skremmende. Da kan det være en trøst å vite at hvis det første valget viser seg å være et feilvalg, går det an å velge på nytt.

Informasjon fra Innlandet

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.