Fritak for fellesfag i yrkesfaglig opplæringHar du minst fem års allsidig yrkesfaglig praksis, eventuelt inkludert opplæring i faget og

  • er privatist i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • følger opplæring spesielt organisert for voksne i et yrkesfaglig utdanningsprogram

er du fritatt fra kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse uten fag-/svennebrev. Praksisen trenger ikke nødvendigvis være knyttet til selve yrkesfaget. Praksis fra andre deler av yrkeslivet vil også telle med.

Muligheten for fritak fra fellesfag gjelder ikke dersom det er knyttet spesielle krav om sertifisering til et utstedt vitnemål. Du kan heller ikke bli fritatt for kravet om fellesfag dersom du ønsker vitnemål som gir generell studiekompetanse.

Informasjon fra Innlandet

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.