FlyttingKommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret har innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra Innlandet


Hvis du har ungdomsrett og er registrert bosatt i Innlandet fylke før 1. mars, konkurrerer du på lik linje med andre søkere fra Innlandet.
 
Hvis du har ungdomsrett og flytter etter 1. mars konkurrerer du på lik linje med søkere fra Innlandet hvis du flytter sammen med, eller til foresatt(e) og du dokumenterer flyttingen innen 1. juli. 

Dokumentasjon kan være: 

  • flyttemelding for familien fra Skatteetaten/folkeregisteret
  • bostedsbevis fra Skatteetaten/folkeregisteret for foresatt du flytter til
  • annen dokumentasjon (ta kontakt med inntakskontoret)

Kan du dokumentere at du flytter til Innlandet fylke på grunn av et barnevernsvedtak eller at du flytter på institusjon, vil Innlandet fylkeskommune hjelpe til med å finne en skoleplass til deg hvis det er mulig uansett når du flytter i løpet av året. 

 
Hvis du flytter på egenhånd, finner du mer informasjon om søkere fra andre fylker