Innlandet fylkeskommune Enhet for eksamen og dokumentasjon

Eksamenskontor

Kontaktinformasjon

E post eksamenskontoret@innlandetfylke.no
Nettsted innlandetfylke.no
Navn Innlandet fylkeskommune Enhet for eksamen og dokumentasjon
Tilhører Innlandet fylkeskommune Kompetanse
Besøksadresse Parkgata 64, 2317 Hamar
Postadresse Postbos 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar
Telefon 62 00 08 80
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål