Endring av søknadenFram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

Informasjon fra InnlandetEndring etter søknadsfrist

 
Det er i utgangspunktet ikke anledning til å endre søknaden etter søknadsfrist. Som unntak kan du likevel få endre eller supplere søknaden din hvis du kommer under en av disse kategoriene: 
  • Det har oppstått en situasjon etter søknadsfrist som du ikke kan lastes for.
  • Du har ikke kommet inn på noen av ønskene dine etter første inntak, men er videresøkt til en annen skole. 

Dette må du gjøre hvis du må endre søknaden

Hvis det har oppstått en situasjon etter søknadsfrist som du ikke kan lastes for, kan du søke om å få endre. Du må legge ved uttalelse fra tredjepart som dokumenterer behovet for endring. Som tredjepart regner vi typisk fagpersoner innen helse/psykiatri, barnevern eller Kriminalomsorgen. 


Dette kan du gjøre hvis du ikke kom inn på et tilbud du har søkt i det første inntaket 

Hvis du i det første inntaket er kommet inn på en skole du ikke har søkt, kan du få hjelp fra inntakskontoret til å finne en annen skoleplass som passer bedre for deg hvis mulig. De ønskene du allerede har satt opp i søknaden blir stående, men vi kan sette opp flere ønsker på andre programområder, eller flere skoler enn det du hadde satt opp i utgangspunktet. Du blir med i 2. inntaket i august med de ønskene du i utgangspunktet satte opp på søknaden i tillegg til de nye suppleringsønskene. Så lenge denne endringen skjer etter det 1. inntaket, vil du bli plassert bak eventuelle søkere som står på venteliste til de nye ønskene du har på søknaden. 

NB! Hvis du kun har ombestemt deg og ikke kommer inn under noen av de to kategoriene over, kan du kontakte skolen direkte etter at de har overtatt ansvaret for inntaket i august for å spørre om du kan få stå på venteliste på aktuelt tilbud. Dette gjelder også om du bare ønsker å endre rekkefølgen på de ønskene du allerede har satt opp.