Du må søke til nærmeste skole

Informasjon fra InnlandetRetningslinjene som gjelder ved valg av skole: 

  • Avstanden til nærmeste videregående skole beregnes fra postnummeret du har registrert som bostedsadresse i folkeregisteret
  • Hvis ingen skoler ligger mindre enn en times bussreise fra der du bor, kan du søke fritt i hele fylket. 
  • Hvis forskjellen i reisevei med buss er mindre enn 10 minutter mellom to eller flere skoler velger du fritt mellom disse.

Unntak fra retningslinjene:

  • Hvis du er inne i et påbegynt løp får du søke til den skolen du allerede går på selv om den ikke er den nærmeste.
  • Hvis du har helsemessige, sosiale eller pedagogiske grunner for å ikke velge den nærmeste skolen. Dette må du dokumentere ved å sende oss begrunnet søknad og vedlegg fra fagperson (lege, helsesykepleier, BUP, rådgiver ved skolen med flere)
  • Hvis du har ønske om en spesiell fordypning/Idrett på Idrettsfag.
  • Hvis du ønsker fordypning i fag til studier med spesielle opptakskrav. Du finner mer informasjon om spesielle opptakskrav på Samordna opptak

Spesielt for Lillehammer-regionen: 

  • Hvis du har postnummer i Lillehammerkan du også søke til Gausdal videregående skole selv om den ikke er nærmest.


Vedlegg