Dokumentasjon – lærefagAlle som har gjennomgått videregående opplæring, har rett til å få opplæringen dokumentert med vitnemål eller kompetansebevis. Bestått fag- eller svenneprøve dokumenteres i tillegg med fag- eller svennebrev.

Vitnemål

Bestått videregående opplæring som gir rett til fag- eller svennebrev, dokumenteres med vitnemål. Fylkeskommunen er ansvarlig for å utstede vitnemål til lærlinger.

Fag- eller svennebrev

Når du har bestått fag- eller svenneprøven er fylkeskommunen også ansvarlig for å utstede fag- eller svennebrev.

Kompetansebevis

Gjennomført opplæring som ikke kan dokumenteres med vitnemål og fag- eller svennebrev, skal dokumenteres med kompetansebevis. Kompetansebeviset skal vise hvilken opplæring som er gjennomført. Kompetansebevis blir også brukt som dokumentasjon for kompetanseprøve. Fylkeskommunen er ansvarlig for å skrive ut kompetansebevis for lærlinger og lærekandidater.

Se også avsnittet Praksisbrevkandidat.

Informasjon fra Innlandet

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.